Geotermia

  • Energia geotermiczna

Energia geotermiczna to energia wydobytych na powierzchnie ziemi wód geotermalnych. Energię tę zalicza się do energii odnawialnej, bo jej źródło - gorące wnętrze kuli ziemskiej - jest praktycznie niewyczerpalne. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonuje się odwierty do głębokości zalegania tych wód.
W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody geotermiczne są z reguły mocno zasolone, jest to powodem szczególnie trudnych warunków pracy wymienników ciepła i innych elementów armatury instalacji geotermicznych. Energię geotermiczną wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe źródło energii cieplnej. Drugim zastosowaniem energii geotermicznej jest produkcja energii elektrycznej. Jest to opłacalne jedynie w przypadkach źródeł szczególnie gorących.

  • Pokłady wód geotermalnych w Polsce
Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, gdyż 80% powierzchni kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Temperatura wody dla tych obszarów wynosi od 30-130 °C (a lokalnie nawet 200 °C), a głębokość występowania w skałach osadowych od 1 do 10 km. Możliwości wykorzystania wód geotermalnych dotyczą 40% obszaru kraju (wydobycie jest opłacalne, gdy do głębokosci 2 km temperatura osiąga 65 °C, zasolenie nie przekracza 30 g/l i gdy wydajność źródła jest odpowiednia).Nasza firma włącza się aktywnie do prac związanych z pozyskaniem energii geotermicznej. Zajmujemy się głównie kompletowaniem i instalacją  pomp głębinowych pracujących w odwiertach geotermalnych. Określamy parametry pracy pomp i silników, które je napędzają, prowadzimy konsultacje techniczne ze światowymi potentatami w produkcji pomp i silników jak np. ITT czy Franklin Electric, zakupujemy odpowiednie urządzenia i montujemy zestawy pompowe pracujące w odwiertach. Nasze pierwsze doświadczenia w tym względzie zdobyliśmy już kilka lat temu na Podkarpaciu. Obecnie wykorzystujemy te doświadczenia i zdobywamy nowe wykonując prace zlecane przez firmy zajmujące się pozyskiwaniem energii geotermicznej.
Praca nad ostatnim zleceniem (Geotermia Toruń i Fundacja Lux Veritatis - jesień 2011 r.) zakończyła się dużym sukcesem.